मध्य रावा खोला जलविधुत आयोजना

Rawa khola Hydropower 2.5 megawatts